Velkommen til Subud Norge.

Subud er en direkte åndelig erfaring som springer ut fra ens eget indre. Ved å få kontakt med en høyere livskraft vekkes ens indre følelse, og en gis mulighet for å motta ledelse fra ens eget indre. Dette er en naturlig prosess som oppstår uten egen innsats eller studium.

Subud er ingen religion og baserer seg ikke på noen dogmer eller på noen lære.

Her finner du informasjon om Subuds organisasjon, hvordan du kan ta kontakt med oss, og en kort liste over litteratur på norsk om Subud.

Subud Norge diskriminerer ikke mot personer på grunnlag av alder, funksjonshemming, familiesaker, kjønn, politisk bakgrunn, rase, nasjonalitet, etnisitet, religion eller tro, seksuell orientering eller sosioøkonomisk bakgrunn.